• REKRUTACJA 2024

  • KLASY PIERWSZE
   W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

   1A - HUMANISTYCZNA

   przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski

   języki: angielski – kontynuacja, niemiecki – od podstaw lub kontynuacja, hiszpański – od podstaw lub kontynuacja

   1B - MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA

   przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, język angielski

   języki: angielski – kontynuacja, niemiecki – od podstaw lub kontynuacja, hiszpański – od podstaw lub kontynuacja

   1C - BIOLOGICZNO-GEOGRAFICZNA (oddział integracyjny)

   przedmioty rozszerzone: biologia, geografia, język angielski

   języki: angielski – kontynuacja, niemiecki – od podstaw lub kontynuacja, hiszpański – od podstaw lub kontynuacja

  • Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).

  • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

  • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

  • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w terminarzu powyżej.